Kontakt
Har du frågor eller vill du komma i kontakt med någon i Rosie Nilssons Stiftelsen så skicka ett meddelande nedan.
 

Skicka ett meddelande

Rosie Nilssons stiftelse

Adress: 
Ordförande: 
Gerd Ervelin
Torslund 372
311 65 Vessigebro
gerd@ervelin.com

Sekreterare: Anna-Carin Brädde
anna-carin@bradde.se

Kassör:
Anna Larsson
bamlarsson7@gmail.com