loading...

Bildspel med några av Rosie Nilssons tavlor.

 

Rosie 100 år den 4 juni 2019.
 

Styrelsen för Rosie Nilssons stiftelse gratulerade Rosie på hennes 100-årsdag genom att besöka minneslunden på Västra kyrkogården i Halmstad och uppvakta henne med röda rosor (en av styrelsens medlemmar saknas på bilden).
 

Om Rosie Nilssons Stiftelse

Rosie Nilsson, 1919-2013, testamenterade sina tillgångar till att skapa en stiftelse med syfte att dela ut stipendier till begåvade unga konststuderande i Halmstad med omnejd. Rosie var medlem i konstnärsgruppen Extern, som hon var med och bildade 1997. Hennes vilja var att medlemmar i konstnärsgruppen Extern skulle utgöra styrelse för stiftelsen och på så sätt förvalta hennes arv. Stiftelsen bildades 2014 och har fem styrelsemedlemmar som ansvarar för förvaltning och för att utse lämpliga stipendiater.
 

STIPENDIEUTDELNINGAR


2016

De första stipendierna delades ut till tre elever på Bild och formprogrammet den 27/4 på vernissagedagen av klassens slututställning på Hallands Museum.
Tre fotoelever fick motta sina stipendier den 10/5 på Kulturhuset Noll Tre Fem.
Alla stipendiater fick 5 000 kr vardera. 


2017
Stipendieutdelningen ägde rum den 16/5 i Bermanssalen på Sturegymnasiet. Vid en gemensam ceremoni delades skolans samtliga stipendier ut i konst, foto, dans, film och musik. Stipendiaterna visade under kvällen prov på sina olika konstarter.
Tre elever från Bild och formprogrammet fick även det här året stipendier likaså tre elever från Fotokonstprogrammet. Alla stipendier var på 5 000 kr.

2018
Liksom föregående år ägde stipendieutdelningen rum vid en gemensam ceremoni den 29/5 i Bermanssalen på Sturegymnasiet. Årets stipendiater var sju till antalet, fem från Bild och formprogrammet och två från Fotokonstprogrammet. Stipendierna var på 5 000 kr vardera.

2019
Stipendieutdelningen den 4/6 bjöd, som tidigare år, på underhållning från de duktiga stipendiaterna på Sturegymnasiet. Årets stipendiater för Rosie Nilssons stiftelse var fyra elever från Bild och formprogrammet. De erhöll 5000 kr var. Ett bildspel visades där introduktionen beskrev Rosie och hennes gärning, att det var 100 år sen hon föddes och därefter visades de fyra stipendiaternas alster.

2020
Årets stipendieutdelning blev annorlunda.I och med coronapandemin fick styrelsen granska verken, från de fyra eleverna som nominerats på Sturegymnasiet, digitalt och inte som vi brukar på en elevutställning. Nytt för i år är att en elev på Hallands konstskola också nominerats. Här ordnade linjeledare Agneta Götesson en separat visning av skolans elevutställning för några i styrelsen, utöver att vi fått elvens verk digitalt. Diplomen överlämnades av respektive lärare vid skolavslutningen. Då fick eleverna på Sturegymnasiet 6000 kr var och eleven på Hallands konstskola10 000 kr från Rosie Nilssons stiftelse. 

Stipendiaterna Tindra Malm, Joel Malmstigen, Alicia Svensson och Minna Assarsson från Sturegymnasiet.
 

2021
Årets stipendieutdelning blev som förra årets eftersom coronapandemin ännu inte släppt sitt grepp om oss. I och med covid 19 fick styrelsen granska verken digitalt från de sex eleverna som nominerats på Sturegymnasiet och inte som vi helst vill göra, på en elevutställning. I år delade Rosie Nilssons stiftelse inte ut något stipendium till någon elev på Hallands konstskola eftersom ingen där uppfyllde kriterierna. Diplomen överlämnades av lärararna på Styregymnasiet under en ceremoni den 31 maj. Då fick stipendiaterna 6000 kr var från Rosie Nilssons stiftelse. 
Stipendiaterna är: Luciel Quintana, Meja Nilsen, Tobias Flemming Hauerslev Juul,
Sofia Jalhed, Mohamad Youssef och Tova Olsson. 

Länk till film där ovanståendes verk presenteras tillsammans med Styregymnasiets andra stipendiater: https://youtu.be/5yzZhnLo0As