loading...

Bildspel med några av Rosie Nilssons tavlor.

 

Rosie 100 år den 4 juni 2019.
 

Styrelsen för Rosie Nilssons stiftelse gratulerade Rosie på hennes 100-årsdag genom att besöka minneslunden på Västra kyrkogården i Halmstad och uppvakta henne med röda rosor (en av styrelsens medlemmar saknas på bilden).
 

Om Rosie Nilssons Stiftelse

Rosie Nilsson, 1919-2013, testamenterade sina tillgångar till att skapa en stiftelse med syfte att dela ut stipendier till begåvade unga konststuderande i Halmstad med omnejd. Rosie var medlem i konstnärsgruppen Extern, som hon var med och bildade 1997. Hennes vilja var att medlemmar i konstnärsgruppen Extern skulle utgöra styrelse för stiftelsen och på så sätt förvalta hennes arv. Stiftelsen bildades 2014 och har fem styrelsemedlemmar som ansvarar för förvaltning och för att utse lämpliga stipendiater.
 

STIPENDIEUTDELNINGAR

2024
 

Årets Bild-och-Form-stipendiater på Sturegymnasiet visade upp sina bilder och målningar i ett bildspel på stipendiekvällen i Bergmanssalen den 30/6 tillsammans med övriga stipendiater och deras familjer. Det var en varierad och festlig tillställlning där stipendiaterna medverkade med orkesterspel, sång, soloinstrument, dans och visade film. Eleverna Lovisa Bengtsson, Annika Johansson och Nor Amberdal tog emot Rosie Nilssons stiftelses stipendium på 7000 kr var.

Från vänster: Nor Amber, Annika Johansson och Lovisa Bengtsson.
 

På avslutningsceremonin på Hallands Konstskola den 31/6 delade Anna-Carin Brädde och Anna Larsson ut  Rosie Nilssons stiftelses stipendium till Louise Harmsund. Hon mottog summan 7000 kr för sin konstnärliga skicklighet och mångsidiga förmåga att fånga de tre grundformerna och deras uttryck samt för sitt sätt att utforska form och färg i relief, skulptur, måleri och tredimensionella verk.

Louise Harmsund
 


2016

De första stipendierna delades ut till tre elever på Bild och formprogrammet den 27/4 på vernissagedagen av klassens slututställning på Hallands Museum.
Tre fotoelever fick motta sina stipendier den 10/5 på Kulturhuset Noll Tre Fem.
Alla stipendiater fick 5 000 kr vardera. 


2017
Stipendieutdelningen ägde rum den 16/5 i Bergmanssalen på Sturegymnasiet. Vid en gemensam ceremoni delades skolans samtliga stipendier ut i konst, foto, dans, film och musik. Stipendiaterna visade under kvällen prov på sina olika konstarter.
Tre elever från Bild och formprogrammet fick även det här året stipendier likaså tre elever från Fotokonstprogrammet. Alla stipendier var på 5 000 kr.

2018
Liksom föregående år ägde stipendieutdelningen rum vid en gemensam ceremoni den 29/5 i Bermanssalen på Sturegymnasiet. Årets stipendiater var sju till antalet, fem från Bild och formprogrammet och två från Fotokonstprogrammet. Stipendierna var på 5 000 kr vardera.

2019
Stipendieutdelningen den 4/6 bjöd, som tidigare år, på underhållning från de duktiga stipendiaterna på Sturegymnasiet. Årets stipendiater för Rosie Nilssons stiftelse var fyra elever från Bild och formprogrammet. De erhöll 5000 kr var. Ett bildspel visades där introduktionen beskrev Rosie och hennes gärning, att det var 100 år sen hon föddes och därefter visades de fyra stipendiaternas alster.

2020
Årets stipendieutdelning blev annorlunda.I och med coronapandemin fick styrelsen granska verken, från de fyra eleverna som nominerats på Sturegymnasiet, digitalt och inte som vi brukar på en elevutställning. Nytt för i år är att en elev på Hallands konstskola också nominerats. Här ordnade linjeledare Agneta Götesson en separat visning av skolans elevutställning för några i styrelsen, utöver att vi fått elvens verk digitalt. Diplomen överlämnades av respektive lärare vid skolavslutningen. Då fick eleverna på Sturegymnasiet 6000 kr var och eleven på Hallands konstskola10 000 kr från Rosie Nilssons stiftelse. 

Stipendiaterna Tindra Malm, Joel Malmstigen, Alicia Svensson och Minna Assarsson från Sturegymnasiet.
 

2021
Årets stipendieutdelning blev som förra årets eftersom coronapandemin ännu inte släppt sitt grepp om oss. I och med covid 19 fick styrelsen granska verken digitalt från de sex eleverna som nominerats på Sturegymnasiet och inte som vi helst vill göra, på en elevutställning. I år delade Rosie Nilssons stiftelse inte ut något stipendium till någon elev på Hallands konstskola eftersom ingen där uppfyllde kriterierna. Diplomen överlämnades av lärararna på Styregymnasiet under en ceremoni den 31 maj. Då fick stipendiaterna 6000 kr var från Rosie Nilssons stiftelse. 
Stipendiaterna är: Luciel Quintana, Meja Nilsen, Tobias Flemming Hauerslev Juul,
Sofia Jalhed, Mohamad Youssef och Tova Olsson. 

Länk till film där ovanståendes verk presenteras tillsammans med Styregymnasiets andra stipendiater: https://youtu.be/5yzZhnLo0As 


2022

Styrelsen till Rosie Nilssons sttiftelse blev i år inbjudna till stipendieutdelning på Sturegymnasiet den 30 maj där begåvade elever framträdde med instrument, sång, dans, film och ett bildspel med målningar av Bild och formprogammets nominerade elever. Fem elever fick ta emot stipendium från Rosie Nilssons stiftelse  på 7000 kr var; Linda Karlsson, Thea Nyman, Klara Lilja, Ameli Stübner och Lova Wisjö.Styrelsen till Rosie Nilssons sttiftelse blev i år inbjudna till stipendieutdelning på Sturegymnasiet den 30 maj där begåvade elever framträdde med instrument, sång, dans, film och ett bildspel med målningar av Bild och formprogammets nominerade elever. Fem elever fick ta emot stipendium från Rosie Nilssons stiftelse  på 7000 kr var; Linda Karlsson, Thea Nyman, Klara Lilja, Ameli Stübner och Lova Wisjö.Anna-Carin Brädde och Anna Larsson från Rosie Nilsson stiftelse inbjöds in till elevernas avslutningsfest den 3 juni på Hallands konstskola. Det bjöds på smörgåstårta och hembakade kakor. Där fick Ulrika Andeberg Sävel ta emot stipendium från Rosie Nilssons stiftelse på 5000 kr. 


Avslutningskvällen den 7 juni för Kulturskolans grupp, där Hana Richtrova är lärare, fick en festlig avslutning då studenterna  Felicia Torstensson och Ellen Winckler, som utmärkt sig i ambition och talang, fick ta emot stipendium  från Rosie Nilsson stiftelse. De fick 3000 kr var.


2023

Styrelsen till Rosie Nilssons sttiftelse blev också i år inbjudna till en festlig stipendieutdelning på Sturegymnasiet den 25 maj där begåvade elever framträdde med instrument, sång, dans, film och ett bildspel med målningar av Bild och formprogammets nominerade elever. Fyra elever fick ta emot stipendium från Rosie Nilssons stiftelse  på 7000 kr var; Harley Toncic, Frida Jonasson, Elin Zryd och Saga Tornell.

Stipendiaterna från Sturegymnasiet från vänster HarleyToncic, Frida Jonasson, Elin Zryd och Saga Tornell.


Tre elever från avslutningsklassen på Hallands konstskola fick motta stipendium från Rosie Nilssons stiftelse. Styrelsen bjöds in till skolavslutningsfikat den 2 juni där stipendiaterna fick sina diplom. Ett stipendium på 7000 kr har tilldelats Kit Nilsson för sin förmåga att utveckla kunskaper i sina projekt och verk. Två stipendium på 4000 kr var har tilldelats Sara Svensson och Clara J Ahlén för kreativa och uttrycksfulla verk.